品牌:
全部
CTC
属性:
AC240-1D/2D/3D/6D微小超高频响振动传感器

 • 0.6-25000Hz频响
 • 体积小,20克重量
 • 高达5000冲击保护
 • IP68防护等级,60米防水
类型 IEPE/ICP
量程 50 g
重量 20克
AC140-1D/2D/3D/6D/6N微小型振动传感器

 • 无可比拟的低价
 • 微型
 • 重量20克
 • 气密封装,IP68防护等级
类型 IEPE/ICP
量程 50 g
灵敏度 100 mV/g
重量 20克
AC244-1D/2D/3D/6D高频微小振动传感器

 • 0.6-15000 Hz频响
 • 微型设计,高度低
 • 重量60克
 • IP68防护等级
类型 IEPE/ICP
量程 50 g
重量 60克
AC144-1D/2D/3D/6D/6N微小型振动传感器

 • ±50 g peak 量程
 • 0.6-15000 Hz频响
 • 微型设计,高度低
 • 重量60克
 • 2针 mini-MIL 军标接头
类型 IEPE/ICP
量程 50 g
灵敏度 100 mV/g
重量 60克