3225F微型加速度传感器
品牌:美国DYTRAN

 • 钛合金
 • 超微型水滴设计
 • 可选高温版本
 • 低气体溢出
 • 可选TEDS版本
 • 电荷输出可选
类型 IEPE
量程 50 - 5000 g可选
灵敏度 1, 5,10, 100 mV/g
重量 0.6, 0.85, 1.0 克
使用温度 -51 to +121 °C
3035压电式微型加速度传感器
品牌:美国DYTRAN

 • 不锈钢结构
 • 气密封装
 • 压电IEPE
类型 IEPE
量程 50 - 1000 g可选
灵敏度 5, 10, 50, 100 mV/g
重量 2.5, 3.15 克
使用温度 -51 to +121 °C
3032轻小型加速度传感器
品牌:美国DYTRAN

 • 钛合金外壳
 • 高度低
 • 压电IEPE
类型 IEPE
量程 500 - 1000 g可选
灵敏度 5, 10 mV/g
重量 1.5 克
使用温度 -51 to +160 °C
3089A压电式微型加速度传感器
品牌:美国DYTRAN

 • 不锈钢结构
 • 气密封装
 • 性价比高
 • 压电IEPE
类型 IEPE
量程 500 g
灵敏度 10 mV/g
重量 0.6 克
使用温度 -51 to +121 °C
3220高频环形压电式加速度传感器

 • 钛合金
 • 气密封装
 • 基础隔震
 • 360°电缆出线
 • 压电IEPE
类型 IEPE
量程 500 - 5000 g可选
灵敏度 1, 10 mV/g
重量 2.7 克
使用温度 -51 to +121 °C
3097压电式轻微型加速度传感器
品牌:美国DYTRAN
价格: